ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSerbianSpanish

Uslovi korišćenja sajta

1. Opšte odredbe

Ovim uslovima korišćenja uređuju se opšti uslovi za članstvo, način registracije članova, prava i obaveze članova, način vršenja promocije, pravila privatnosti, zaštita autorskog i srodnih prava, i ostala bitna pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i korišćenje internet Platforme sajta Kasting OnLINE, kao i posebna pravila korišćenja.

Radi izbegavanja svake sumnje, Uslovi korišćenja sajta Kasting OnLINE. (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) se primenjuju na Platformu u vlasništvu sajta Kasting OnLINE i celokupni sadržaj objavljen na ovoj Platformi , kao i na sve prateće usluge.
Uslovi korišćenja uređuju opšta pravila za korišćenje  Platforme , kao i posebna pravila korišćenja svake od pojedinačnih, a polazeći od njihovih specifičnosti.

Svako korišćenje Platforme sajta Kasting OnLINE. u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža sajta Kasting OnLINE. i kršenjem Uslova korišćenja.

Platforma je namenjena promovisanju modela putem interneta i drugim sredstvima komunikacije, edukaciji korisnika o načinu korišćenja usluga informacionog društva i promociji elektronske tehnologije.

Prijava za pristup Platformi sajta Kasting OnLINE, je jednokratnim pristupom .

Platforma u informativne i edukativne svrhe, korisnik izjavljuje da je obavešten o sadržini Uslova korišćenja, te da ujedno prihvata njegove odredbe, a obavezan je da prilikom korišćenja Platforme u bilo koje svrhe poštuje i važeće propise Republike Srbije.

Korisnicima Servisa smatraju se:

 

• Članovi, odnosno fizička lica koja su se registrovala radi vremenski ograničenog korišćenja Platformi (do prestanka članstva), a u svrhe lične promocije i koja nakon registracije prijavom pristupaju Platformi sajta Kasting OnLINE, a na način propisan ovim Uslovima korišćenja, Uputstvom za korišćenje sajta Kasting OnLINE.

 

• Posetioci, odnosno lica koja pristupaju Platformi , bez registracije/prijave, radi korišćenja Platforme u edukativne i informativne svrhe, ne mogu videti lične podatke članova na profilnim stranama ,na koja se odnose Uslovi korišćenja primenjuju shodno, odnosno samo tamo gde ima mesta njihovoj primeni. Sajt Kasting OnLINE. posluje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a prvenstveno u skladu sa  zaštitom prava ličnosti.

 

2. Ograničenje odgovornosti sajta Kasting OnLINE

– Sajt Kasting OnLINE. pruža usluge u vezi sa realizacijom elektronskog marketinga i predstavlja pružaoca
usluge informacionog društva u smislu , koji obavlja uslugu u vezi sa elektronskom marketingom i promocijom.

Korišćenje Platforme sajta Kasting OnLINE je na isključivu odgovornost korisnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zaštita prava

Sajt Kasting OnLINE će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 

• na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan;

 

• nadležnom organu na zahtev dostaviti podatke o članu čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa politikom arhiviranja Sajt Kasting OnLINE zakonima Republike Srbije i drugim važećim propisima.

 

6. Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

 

 

 

 

 

4. Članstvo

 

4.1. Fizička lica

 

 

 

 

4.2. Pravna lica

 

 

 

 

4.3. Status Premium članovi
4.4. Prestanak članstva

 

 

 

 

 

 

 

5. Obaveze članova

 

 

 

 

6. Plaćanje

 

6.1. Načini plaćanja
6.2. Plaćanje platnim karticama

 

 

 

19. Prelazne i završne odredbe

 

 

 

 

 

Sajt Kasting OnLINE internet Platforma.

 

U Beogradu 21.02.2019. godine

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata.